טיפול באומנות = הווה !

טיפול באומנות =הווה

אחד הדברים, ששמתי לב בכל העשור שנים האחרון,
שעברתי בו אלפי מאות ועשרות טיפולים מכל הבא ליד,
שבטיפול – אני לגמרי שם! אני באמת שם – בהווה !
שזה בעצם פה! כאן ורגע – מה שאולי הכי קשה לנו.


טיפול באומנות= הווה - יעל לין

בעיקר ובמיוחד בטיפול באומנות.
אתם תהיו לגמרי בהווה! אנחנו נהיה בהווה.
זה הרגע שלנו מגיע לנו, שקט וקצת חיים כאן ועכשיו .


אומנות = הווה יעל לין

זה הרגע שאנחנו בעצם מחכים לו כל הזמן לא???
שקט נפשי, הנאה, סיפוק, יצירה, ריכוז, תועלת נפשית
תועלת אישית, ותהליך המשכי של החלמה רפואית .