הדרכת מחשבים לבוגרים, מבוגרים וקשישים בעלי לקויות ונכויות