אומנות לנפש – טיפול רגשי ושיקומי לכל המוגבליות – יעל צביה לין